Pondok Modern Muhammadiyah Paciran, Lamongan


PEMBINA                             : PWM. JAWA TIMUR MAJELIS DIKDASMEN
PENASEHAT                       :

 1. Prof. Dr. H. M. Syafiq A. Mughni, MA.
 2. H.Najib Hamid, M.Sos

MUDIR                                   : K.H. Ahmad Munir

MUDIR I Bagian Sarpras    : K.H. Ahmad Ahzab Sholeh
MUDIR II Bagian Pendidikan: KH. Rifqi Rosyidi, Lc. M.Ag
MUDIR III Humasy dan SDM         : A. Zaini, Bsc. Eng

SEKRETARIS                                  : R. Zawawi Hasyim
WAKSEK                                           : Drs. Fakhruddin
BENDAHARA                                  : Dra. Hariyati

BIDANG-BIDANG

 1. BIDANG SARANA dan PRASARANA    :
  • Ainur Rofiq, S.Pd.I
  • Sun’an Lasiman
 2. BIDANG KEBERSIHAN DAN KESEHATAN      :
  • Arifuddin, M.Pd.I
  • Sharihatul Mawaddah, S.IP
 3. BIDANG USAHA     :
  • H. Abdul Basit
 4. BIDANG PENGASUHAN :
  • Mohammad Hasan Rasidi, M.Pd.I

PIMPINAN LEMBAGA

Content missing

 

 


Baca lainnya :